. . .
.
Ju duhet ta instaloni Flash Player per ta pare faqen! Shkarko nga ketu.
.
Kerko Biznesin
Numrat e rendesishem
Policia - 92 / mob 911
Ndihma e shpejte - 94
Zjarrfikset - 93
U. R. Batllava - 038 541 211
KEK Kujdestaria - 038 227 842
Ngrohtorja - 038 541 780
Aeroporti - 038 59 58 123
Stac. Autobusave - 038 550 011
PTK - 988
Vala - 555
Valuta Euro
EUR - Blerja: 1.8 - Shitja: 1.7
USD - Blerja: 1.3 - Shitja: 0.75
GBP - Blerja: 1.4 - Shitja: 0.70
LEK - Blerja: 123.45 - Shitja: 123.45
Ju duhet ta instaloni Flash Player per ta pare faqen! Shkarko nga ketu.
.
Ju duhet ta instaloni Flash Player per ta pare faqen! Shkarko nga ketu.
Ju duhet ta instaloni Flash Player per ta pare faqen! Shkarko nga ketu.
Ndërtimtari
 BLEDORI SH.P.K
 BLEDORI SH.P.K
 BLEDORI SH.P.K
 BLEDORI SH.P.K
 BLEDORI SH.P.K
 
BLEDORI SH.P.K

Adresa: Rr. 418. Henry Dynan C-15-VII-4-1. Prishtinë, Kosovë

 Cel: +386 (0) 49 134 840 / 049 740 858

Historiati i Kompanisë

 Biznesi ynë afaron që nga viti 2001 i regjistruar pranë MTI-së (Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë)

në Prishtinë me Numër Biznesi 70529181 dhe Numër Fiskal 600372437 

dhe se gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim të mirë me disa prej firmave

të cilat afarojnë në Kosovë, e që janë:

 *        MEGA ‘Gjilan”    

(Objekti – Qendra Protokolare, Gërmi, Prishtinë),


*         LESNA & BMS ING

(Objekti – Qendra Afariste “LESNA”, Fushë Kosovë),

 *         LESNA & BMS ING          

(Objekti – Objektet Banesore “Kalabria”, Lamela 1, 2, 3, 4, Prishtinë),

 *         N.N.E. NARTEL                

(Objekti – Objektet Banesore “Kalabria”, Prishtinë),

 *         LESNA & BMS ING          

(Objekti – Objekti Ndihmës i Qendrës Mjekësore, Drenas),


*         PROJEKT-NDËRTIMI shpk           

(Objekti – Qendra Spitalore “LINDJA”, Graçanicë),

 *         PROJEKT-NDËRTIMI shpk           

(Objekti –Objekti Banesor “MATI”, Lagja e Spitalit),

 *         PROJEKT-NDËRTIMI shpk

(Objekti – Objekti Banesor “Bregu i Diellit”, Lamela 1, 2, 3, 4 Prishtinë),

 *         BETONI COM    

(Objekti – Objekti Banesor “Katër Llullat”, Prishtinë),


*         BETONI COM    

(Objekti – Objekti Banesor “Lakrishte”, Prishtinë),

 *         LESNA & BMS ING          

(Objekti – Objekti Banesor “Kalabria”, Prishtinë),

 *        ARDA REI                           

(Objekti – Ura “Rrethi”, Prishtinë),

 *         ARDA REI                         

(Objekti – Ura ‘Bresje”, Fushë Kosovë),

 *         PROJEKT-NDËRTIMI shpk           

(Objekti – Objekti Banesor “Klinë”, Llamella 1, 2, 3),

 *         AGA                     

(Objekti – Objekti Afariste “Aga”, Gjilan),

 *         VËLLEZËRIT DODA       

(Objekti- Katedralja, Prishtinë),


*         N.N.E. NARTEL                

(Objekti – Shkolla e Zanatit, Malishevë),

 *         ALDEX                                

(Objekti – Objekti Banesor, Llamella 1, 2, 3, Prishtinë),

 *         RIVIERA & TONI COM  

(Objekti – Ura “nënkalimet”, Milloshevë),

 *         ALDEX                                

(Objekti – Objekti Banesor “ Emshir’, Llamella 1, 2, Prishtinë).


Paisjet

Paisjet të cilat do të përdoren gjatë kryerjes së punimeve janë të teknologjisë së fundit. Në këto paisje përfshihen:

Makinë e kompjuterizuar

Kjo makinë bën lakimin e armaturës në kohën prej 5-6 min rreth

200 stafa apo lloje të ndryshme të pozicioneve (profileve). Kjo makinë

është statike me të cilën punohet në depon poseduese.

                       20 makina mobile

                Me këto makina bëhet lakimi i armaturës nëpër punishtet gjegjëse.

                        Depoja prej 1500 m2

BLEDORI shpk, ka në dispozicion edhe depon me sipërfaqe

prej 1500 m2, në të cilën bëhet prerja, lakimi dhe përgatitja e armaturës (hekurit) për montim.

  Makineri transportuese

BLEDORI shpk, ka në dispozicion edhe makina transportuese

të mjaftueshme për transportin e hekurit në punishte më të cilën

mundësohet kryerja e punimeve brenda afatit të paraparë sipas marrëveshjes.

 Paisje të mjaftueshme për përpunimin e armaturës.

 

Stafi Teknik

Stafi Teknik përbëhet prej ekipit të Inxhinierëve. Ekipi i Inxhinierëve përbëhet prej:

 

·         4 Inxhinierë të Ndërtimtarisë dhe

·         2 Inxhinierë të Elektros (Automatika).

               

Inxhinierët e Ndërtimatrisë bëjnë mbikqyrjen e vazhdueshme të

punimeve nëpër punishtet gjegjëse dhe në bazë të punëve të kryera

bëjnë përgatitjen e raporteve ditore. Kjo metodë e punës ndihmon

shumë si në përcjelljen e pozicioneve poashtu edhe në përfundimin

e punimeve në bazë të standardeve të kërkuara nga ana e investitorit.


                Inxhinierët e Elektros (Automatika), janë përgjegjës për mirëmbajtjen

e makinerisë (makinës më të cilën bëhet lakimi i armaturës) - makinës

statike si dhe makinerisë mobile, poashtu janë përgjegjës për

mirëmbajtjen e makinave transportuese - makina për transportimin

  e hekurit nga depoja.

 Administrata

Administrata            përbëhet prej Ekonomistëve të diplomuar.

Ekipi i ekonomistëve përbëhet prej:

 

·         Menaxherit,

·         Kontabilistit dhe

·         Asistentit Financiar.

 
Fuqia Punëtore

Fuqia punëtore përbëhet prej ekipit prej mbi 60 punëtorëve. Ky numër mund

të rritet varësisht prej kërkesave në terren. Sipas dinamikës së zhvillimit

të punimeve në terren dhe sipas kërkesës së punëdhënësit shërbimet

ofrohen 24 orë pra me tri ndërrime.

Në ekipin e punëtorëve janë të angazhuar 3 kryepunëtorë prej të

cilëve njëri është teknik i ndërtimtarisë. Këta kryepunëtore janë në kontakt

të vazhdueshëm me Inxhinierët e kompanisë, gjë e cila ndihmonë shume

në kryerjen e punimeve sipas standardeve në fuqi dhe sipas planit, kërkesës

dhe sipas projektit të miratuar të objektit.